HÍREK

Tájékoztató az egyszerűsített bevallásról
2011-02-11 12:11:53
2008. évtől a magánszemély a személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettségének az önadózás keretén belül, az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással is eleget tehet. Az adóhatóság egy lehetőséget kínál annak érdekében, hogy minél kevesebb időt kelljen a magánszemélynek a bevallása kitöltésére fordítania.

A magánszemély az egyszerűsített bevallásban a személyi jövedelemadó, a túlvont nyugdíjjárulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és bizonyos esetekben az egészségügyi hozzájárulás bevallását teljesítheti.


Az egyszerűsített bevallás választása esetén, az adóhatóság a magánszemély erre irányuló érvényes nyilatkozata (1053NY) és a rendelkezésére álló adatok alapján, személyre szabott bevallás ajánlatot állít össze. A bevallás ajánlat csak a magánszemélyt érintő sorokat tartalmazza.
A 1053NY bizonylaton csak az olyan kérdésekre kell válaszolni, amelyekről az állami adóhatóságnak nincs tudomása. Ennek pontos kitöltése biztosítja a bevallás egyszerű elkészítését.

Ki választhatja a 1053NY bizonylat benyújtásával az egyszerűsített bevallást?
Az a magánszemély, aki személyi jövedelemadó bevallás benyújtására kötelezett és nem kért munkáltatói adómegállapítást, (vagy a munkáltatója azt nem vállalja) és az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizető(k)től származott bevallási kötelezettség alá eső bevétele, melyből a kifizető (munkáltató) az adót/adóelőleget  levonta.

1053NY jelű nyilatkozat kiküldése
Az  adóhatóság - azon magánszemélyek részére, akik 2009. évre vonatkozóan adóbevallást nyújtottak be - 2011. január 31-ig postázta ki a névre szóló személyi jövedelemadó bevallásához szükséges csomagokat. Ezek tartalmazzák a 1053NY jelű nyilatkozatot is. Az elektronikus úton bevallást teljesítők az elektronikus tárhelyükre kapják meg a nyilatkozatot.
Természetesen a 1053Ny jelű nyilatkozat az adóhatóság ügyfélszolgálatain is ingyenesen beszerezhető, a tartalék egységcsomagok részeként és önálló nyomtatványként is, emellett a honlapunkról (www.nav.gov.hu) is letölthető.

A nyilatkozat visszaküldése
A kitöltött és aláírt 1053NY nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő visszaküldésének határideje: 2011. február 15, mely időpont a visszaküldés formájától függetlenül jogvesztő hatályú. A nyilatkozat benyújtási határidejének elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet benyújtani. Ebben az esetben a 2010. évről a bevallási kötelezettséget a 1053 személyi jövedelemadó bevallás kitöltésével és benyújtásával kell teljesíteni.
Az adóhatóság részére határidőben, postai úton visszaküldött nyilatkozat borítékján az „NY” betűt kérjük feltüntetni.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 1053 NY nyilatkozat visszaküldésekor az elmúlt évben szerzett jövedelmeikről szóló igazolásokat sem eredetben, sem pedig másolatban nem szükséges csatolni, mivel a bevallás elkészítéséhez az adatok az Adóhivatal rendelkezésére állnak.

1053E bevallás ajánlat
Az érvényes nyilatkozata esetén az adóhatóság a 1053E bevallás ajánlatot 2011. április 30. napjáig megküldi a megadott postai vagy e-mail címre, a bevallásukat elektronikus úton teljesítők esetében az elektronikus tárhelyre.
Csak abban az esetben történik papír alapon a bevallási ajánlat megküldése, ha a 1053 NY bizonylat főlapján a magánszemély kizárólag postai címet ad meg és nem tüntet fel e-mail címet.
A 1053E bevallás ajánlatban az adóhatóság által közölt adatok az arra kijelölt rovatokban javíthatók, felülírhatók, ha a magánszemély a rendelkezésre álló igazolások, illetve döntése alapján nem ért egyet azokkal. Kivételt képeznek az adókedvezmények, melyek kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott sorrendben érvényesíthetők.


A 1053E bevallás visszaküldése, az adó-visszatérítése és az adófizetési kötelezettség teljesítése
A 1053E bevallást 2011. május 20-ig kell postai/elektronikus úton visszaküldeni az állami adóhatóság részére. Az aláírt, módosítás, kiegészítés nélkül visszaküldött bevallás esetén a fizetési kötelezettséget 2011. május 20-áig kell teljesíteni, függetlenül attól, hogy a magánszemély a bevallást mikor juttatja vissza az adóhatósághoz.
A visszatérítési jogosultságot tartalmazó bevallás esetén a beérkezéstől számított, illetve a javításról levélben történő tértivevényes értesítésnek a kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja ki az adóhatóság a magánszemély részére a visszajáró összeget.
Módosított, kiegészített bevallás esetében az adót a tértivevényes értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni. A pótlékmentes - legfeljebb négy egyenlő részbeni - részletfizetés igénybevételéről a magánszemély a 1053E bevallás ajánlaton nyilatkozhat a 100 000 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség vonatkozásában. Az egyszerűsített bevallás önellenőrzését, helyesbítését a bevallás benyújtására előírt határidőt követően a 1053-as bevallás megfelelő kitöltésével lehet végrehajtani.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal                       
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága     

IMPRESSZUM
Copyright © 2016 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.