Online KábelTelefonkönyv

HÍREK

Sikeres évet zár a megye - Az idei év utolsó közgyűlése
2018-12-02 01:34:44
A megyei közgyűlés idei ülésének az előző évben épült új általános iskola adott otthont Izsákon. A közgyűlés előtt - már hagyományosan – a vendéglátó település polgármestere mutatta be a fejlődő várost. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés üléseit minden alkalommal más-más településen tartja, hogy a tagjai teljes képet alkothassanak megyénk egészéről.
Az ülést megelőző bizottsági napon - szintén a hagyományok szerint -, látónapon vettek részt a bizottságok tagjai, valamint a képviselők. Az izsáki látogatást ebben a hónapban a Gedeon Birtokra szervezte az önkormányzat, ahol megismerkedhettek egy feltörekvő borászattal és annak kimagasló eredményeivel. A közgyűlésen a hagyományos napirendi pontok tárgyalása mellett, számtalan megyénk egészét érintő fontos döntés született meg. A tanácskozáson a költségvetési módosítások mellet, tárgyalták a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzat változásait, a megyei területfejlesztési program módosulásait, valamint a két ülés közti fontos történésekkel ismertette meg a Rideg László közgyűlési elnök a döntéshozókat.Ösztöndíj – Bács-Kiskunban itthon vagy!
Módosult az megyei ösztöndíj rendelet, amely újabb könnyítést tesz lehetővé, hogy minél szélesebb legyen a jogosultak köre. Az eddigi tapasztalatok és kérések alapján módosította rendeletét az önkormányzat és ezentúl nem lesz kizáró ok a megyeszékhelyen, Kecskeméten történő elhelyezkedés. A másik változás megoldást kínál arra, hogy nem csak a hazai közép- és felsőoktatásban létesített jogviszony támogatható, hanem a felnőttképzésben szerzett is.Kárpátaljai megállapodás
Már évek óta folyamatos kapcsolatban áll Bács-Kiskun megye és Kárpátalja, amely az élet számtalan területét érinti. Adományozás, kulturális együttműködések, kiállítások, alkotótáborok fémjelzik az eddigi együttműködést Kárpát-medencei testvéreinkkel. A kiváló kapcsolatok további fejlesztése hívta életre azt a megállapodást, amelyben a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kifejezi a jövőben szándékát a sikeres folytatásra. A megállapodás rögzíti a főbb területeket, amelyek a gazdaságot, a határon átnyúló fejlesztéseket, a partnertelepülési kapcsolatok elősegítését, a civil szervezetek együttműködését, képzéseket, tanulmányutakat, mezőgazdasági és turisztikai együttműködéseket érintenek.Kiszorulnak a műanyag palackok
Kis-Szeniczey Kálmán képviselői indítványát tárgyalta a közgyűlés, amelyben száműzik a műanyag (PET) palackokat a megyei önkormányzatnál és gazdasági társaságainál.
A megyei klíma stratégiával is összhangban meghozott döntés, a PET-mentes önkormányzatokért mozgalomhoz kapcsolódva javasolja, hogy egy év alatt a tizedére csökkenjen a műanyag flakonok mennyisége a megyei önkormányzatnál. Ezzel a kezdeményezéssel a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a palackos vízzel szemben a vezetékes vízfogyasztás legyen előtérben. A döntés felhatalmazza Rideg László közgyűlési elnököt, hogy ahol szükséges víztisztító berendezésekkel szereljék fel a hivatalt, valamint csatlakozzon az ivóvíz népszerűsítő kampányokhoz. Az elfogadott javaslat szerint felkérik a települési önkormányzatokat is, hogy csatlakozzanak a megyei önkormányzat mintájára a kezdeményezéshez, ivó kutakat hozzanak létre, valamint a megyei ásványvízgyártók visszaváltható palackokra cseréljék az eldobható műanyagot.Projekt tájékoztatók
A megyei önkormányzat konzorciumban több sikeres pályázatot nyújtott be, amelyek szakmai beszámolóit fogadta el a közgyűlés. A pályázatok érintik a felzárkózást, a munkahelyteremtést, a képzést, a helyben foglalkoztatást, a helyben maradás ösztönzését, a hátrányokkal küzdők segítését. A megyei önkormányzat konzorciumi partnereivel együttműködve, komoly szakmai háttérrel vesz részt a több milliárd forintnyi forrás elosztásában, felhasználásában.Beszámoltak a gazdasági társaságok
A Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing NKft. és a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési NKft. a megyei önkormányzat két gazdasági társasága, amelyek szakterületeik beszámolóját is tárgyalta a közgyűlés.
Csáki Béla a turisztikai cég ügyvezetője beszámolt az ez évi feladataikról, pályázataikról, valamint jövőbeni terveikről, kiemelten foglalkozva a Bács-Kiskun turisztikai fejlődésével, kitörési irányaival. A cég megyei szinten közel 30 pályázatot koordinál és lát el szakmai háttérrel, ezáltal közvetlen hatást tud gyakorolni a turisztikai attrakciók összehangolt fejlesztésére. Előrevetítette egy meghatározott szervezeti formában való együttműködés szükségességét a turisztikai szereplők között, amelynek már több éves múltja van és a jövőben meg fogja határozni Bács-Kiskun turizmusát. Az ügyvezető bemutatta az együttgondolkodás eredményét, az új arculatot, a szlogent, amellyel 24 település képviseli megyénket az Utazás Kiállításon februárban, amelyet egy négyoldalú megállapodásban is rögzítettek a napokban. A megállapodást a megyei önkormányzat, az önkormányzat turisztikai cége, Kecskemét város, valamint a kiállítást szervező Hungexpo írt alá ünnepélyes keretek között.
A területfejlesztési cég ügyvezetője Kicsiny László tájékoztatta a közgyűlést munkájukról, feladataik összességéről. A cég látja el a TOP megyei forrásából koordinált települési fejlesztések szakmai támogatását, projektek koordinálását szinte az egész megyében. A legkiválóbb területfejlesztési szakemberek segítik a nagyszabású programot, amelyben megújulnak a települési intézmények, újak épületek nőnek ki a földből, közterületek, főterek állnak a jövő generációinak szolgálatába. Fejlődik a gazdaság, ipari övezetek, közutak, kerékpárutak épülnek, megoldódik sok helyütt a csapadékvíz elvezetés, olcsóbban lesznek üzemeltethetők a közintézmények. A megyei 63 milliárdos keretösszeg lehetővé teszi, hogy egy nagy ugrással megyénk az eddig felhalmozódott hátrányát leküzdhesse, felzárkózzon a fejlett megyék sorába.
A megyei önkormányzat ehhez a gigantikus és Bács-Kiskunt formáló munkához járul hozzá, amely a települések együttműködésével jött létre. Megyénk az egyik jó példa országosan is a források elosztása és felhasználása szempontjából, amelyek megyénk minden szegletét érintik és meghatározzák jövőjét.

IMPRESSZUM
Copyright © 2016 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.