HÍREK

Általánosságban a 1053-as bevallásról
2011-01-26 13:40:58
Az előző évhez hasonlóan a 1053-as nyomtatványon kell bevallani, illetve elszámolni a 2010. évi személyi jövedelemadót, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást és az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulékát, ideértve az egyéni vállalkozónak minősülő személyt nem egyéni vállalkozóként terhelő járulékot is. Továbbá ebben az évben is visszaigényelhető a bevallásban a járulékfizetési felső határt meghaladóan levont járulék összege.
A 1053-as bevallás benyújtására előírt határidők a következők:

 - az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 2011. február 25-éig,

- az előző pontban nem említett magánszemélyeknek 2011. május 20-ig kell benyújtaniuk a bevallást.

A 1053-as nyomtatvány a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthető és az internetes program segítségével kitölthető.
Az ÁNYK (AbevJava) platform független keretprogram által nyújtott különleges szolgáltatás ebben az évben is biztosítja, hogy a nyomtatvány egyes oldalaihoz, soraihoz tartozó kitöltési útmutató szövegablakban, a nyomtatvány kitöltése közben interaktív módon megtekinthető legyen.

Az internetes program segítségével kitöltött bevallását elektronikus úton is benyújthatja az a magánszemély, aki a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél, bármelyik okmányirodában, vagy az állami adóhatóságnál regisztráltatta magát.

Azon magánszemélyek, akik érintettek lehetnek az egyszerűsített bevallással a bevallási egységcsomagban megtalálják a nyilatkozat nyomtatványt.

Az egyszerűsített bevallással, valamint a hozzá kapcsolódó nyilatkozattal összefüggő határidők:

- 2011. február 15.    A kitöltött, aláírt 1053NY nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus formában történő visszaküldésnek határideje.

- 2011. április 30.    Az érvényes nyilatkozat esetén az állami adóhatóság a 1053E egyszerűsített bevallást megküldi a megadott postai vagy e-mail címre, elektronikus tárhelyre.

- 2011. május 20.    A 1053E egyszerűsített bevallás visszaküldése postai/elektronikus úton az állami adóhatóság részére.

A nyilatkozat benyújtási határideje jogvesztő, azaz később nem pótolható az egyszerűsített bevallás kéréséhez a bejelentés és nyilatkozat.

Az adózók a 2010. adóévre vonatkozóan is élhetnek a kedvező részletfizetési lehetőséggel.
A szabály szerint, a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély az adóbevallásban befizetendő kötelezettségként megállapított 100 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadóját havi egyenlő részletekben, legfeljebb négy hónap alatt pótlékmentesen megfizetheti. A pótlékmentes részletfizetési lehetőség igénybevételéről ebben az évben, a 1053-as bevallás C lapján, a kötelezettségek levezetése után lehet nyilatkozni.
A részletfizetés lehetőségével az egyszerűsített bevallást benyújtó magánszemélyek is élhetnek.


A visszaigényelhető adót, járulékot ebben az évben is a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2011. március 1-jétől kaphatják meg az adózók. Előnyösebb helyzetben lesznek továbbra is azok az adók, akik elektronikusan teljesítik a bevallási kötelezettségüket, mert részükre korábban, már 2011. február 1-jétől kiutalható a visszajáró összeg.

A magánszemélynek továbbra sem kell nyilatkoznia az állami adóhatóság felé az esetleges köztartozásairól, ha a bevallása szerint visszajáró összeg kiutalását kéri. Ettől függetlenül az adóhatóság kiutalást csak abban az esetben teljesít, ha az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott, adók módjára behajtandó olyan mértékű köztartozása van, amelyet levonva a visszatérítendő adóból, még marad kiutalható összeg, továbbá – az idei jogszabályváltozásokra tekintettel – az adózó valamennyi bevallási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Annak a magánszemélynek, aki a 2010. évi bevallási kötelezettségét az előírt határidőre nem teljesíti, pótlásra a 1053-as bevallási nyomtatványt kell használnia.Nemzeti Adó- és Vámhivatal            
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

IMPRESSZUM
Copyright © 2016 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.