Online KábelTelefonkönyv

HÍREK

Kitüntetések a nemzeti ünnepen
2018-03-16 19:05:27
Március 15. a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülővárosában pedig az év egyik legkülönlegesebb napja. Ekkor adják át a város legrangosabb kitüntetéseit.
„Kiskőrös Város Kultúrájáért”: FODORNÉ FARAGÓ KRISZTINA1967-ben született Kiskőrösön. Édesanyja Kudron Lenke tanítónő, édesapja Faragó Imre géplakatos, ’56-os elítélt, tavaly óta városunk díszpolgára.
Itt végezte jelenlegi iskolájában a nyolc általánost, majd tanulmányait Kecskeméten, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnáziumban folytatta. A zene szeretetét családjából hozta, s ez végigkísérte egész eddigi életét. Hiszen ének- zene tagozatra járt, fuvolázni tanult a helyi zeneiskolában, de leginkább a közös éneklést kedvelte, több kórusnak is tagja volt Kiskőrösön és Kecskeméten is. Érettségi után felvették a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika–ének-zene szakára.

Állandóan tovább képezte magát: oktatásinformatikus, majd rendszerinformatikus végzettséget szerzett, majd mérés-értékelés szakirányú szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki és  Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán.

Fiatalon elhunyt első férje és jelenlegi férje is pedagógus. Mindkét házasságából egy fia született. Az idősebbik, Gábor kürtművész, a kisebbik, Bálint középiskolás.

Bár tanítványai matematikából és informatikából is jó eredményeket érnek el, a város kultúrájáért elsősorban zenepedagógusként tesz sokat. Kórusaival rendszeresen fellép az adventi kórustalálkozókon, ő tanította be a Noé és az özönvíz című zenés darab kórusát és szólistáit a Harangvirág óvoda átadására. Az előadás olyan sikert aratott, hogy a Deák téri evangélikus templomban is bemutatták. Legutóbb városszerte nagy elismerést keltve vezényelte a gyermekkórust a Ghymes együttes karácsonyi koncertjén.

Legnagyobb vállalkozása az volt, amikor hosszas előkészületek után a Petőfi iskola műsoros estjén 2013-ban színpadra állította kollégái segítségével a bibliai József történetét. Több mint tíz éve szervezi a kistérségi népdaléneklési versenyt. Tanítványai szép sikereket érnek el különböző énekversenyeken. Volt, aki megyei népdaléneklési versenyt nyert. Az utóbbi két év legkiemelkedőbb
eredményei az albertirsai országos korál éneklési versenyen szerzett I., II. és III. helyezések, tavaly Soltvadkerten csoportos korál éneklési versenyen ért el országos első helyezést a hatodikosokkal.

Az a fajta pedagógus, akinek nem ér véget a munkaidő az utolsó órája megtartásával, hanem világéletében aktívan és vidáman dolgozott a közösségért.

„Kiskőrös Város ifjúságának oktatásáért és neveléséért”: BÁRÁNYNÉ PANTA BEATRIX

1959. december 30-án született. Édesapja uránbányász, édesanyja vasúti dolgozó volt. Korai gyermekkorát Pécsett töltötte. A budapesti Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában érettségizett. 1978-ban a Budapesti Tanítóképző Főiskola nappali tagozatán kezdte meg felsőfokú
tanulmányait.

1982-től napjainkig a kiskőrösi Bem József Általános Iskola tantestületének aktív tagja, ahol 2000-ben fejlesztő pedagógiai képzésen vett részt a kecskeméti Pedagógiai Intézetben.

2002-ben fejlesztő pedagógusi szakvizsgát tett az „5-12 éves gyermekek részképesség problémáit kezelő tanító” címmel. Érdeklődési körének megfelelően tovább folytatta ezirányú tanulmányait, és 2009-ben gyógypedagógusi képesítést szerzett a tanulásban akadályozottak pedagógiája címmel az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, majd 2006-ban tanúsítványt kapott beszédprevenciós diagnosztika és terápia témában. 2014-ben az Oktatásfejlesztő Intézet Szaktanácsadók felkészítése a tanítók fejlesztő célú támogatására képzés keretében szaktanácsadó lett.

Folyamatosan együtt dolgozik az EGYMI pedagógusaival, és szoros kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadóval és a Szakértői Bizottsággal is.

Az elmúlt évtizedekben gyermekek százait tanította meg írni, olvasni és számolni. Mindig figyelembe vette személyiségüket, képességeiket és egyéni fejlesztési tervet készített számukra. Osztályaiba az évek során egyre több tanulásban akadályozott tanuló került, ezért döntött úgy, hogy megsegítésükért ezen a területen képezi magát. Fejlesztőpedagógusként, gyógypedagógusként vezeti, segíti a nevelőtestület munkáját.

Különösen érzékeny a szociális hátránnyal küszködőkkel szemben. A Nemzeti Tehetségprogram roma és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére kiírt tehetséggondozó pályázatok szakmai vezetője. 

1997-től napjainkig a kiskőrösi Roma Centrum pedagógiai, szakmai vezetője. Itt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak tanév közben tanulószobát, korrepetálást, felzárkóztatást szervez és nyári táborokat is tart. A „Tanoda program” keretében bekapcsolódott a felnőttképzésekbe is.

1982-ben kötött házasságot Bárány Antallal, akivel a középiskolában ismerkedtek össze. Két fiúgyermekük született. Balázs, aki magyar-történelem szakos tanárként évekig tanított a helyi Wattay Szakközépiskolában, jelenleg Budapesten dolgozik. Tamás, aki élelmiszeripari szakmát választott, és aki édesapjával annak haláláig együtt vezette a kiskőrösi piactéri húsboltot.
Férjével és gyermekeivel kiegyensúlyozott teljes családként éltek szeretett férje 2014-ben  bekövetkezett haláláig.

„Kiskőrös Város egészségügyi és szociális ellátásáért”: BÁNÁTINÉ TORGYIK JUDIT1967. március 10-én született Kiskőrösön. A Petőfi Sándor Általános Iskola elvégzése után a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában folytatta tanulmányait, 1985-ben az érettségi mellett általános ápoló és általános asszisztens képesítést szerzett.

1985 augusztusától a kiskunhalasi Semmelweis kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán kezdett dolgozni szülésznőként, s még abban az évben lehetőséget kapott arra, hogy szülővárosában dolgozhasson: a kiskőrös körzeti rendelőben dr. Szénási György praxisában lett asszisztens. 1988-ban átkerült a gyermekorvosi rendelőbe, ahol dr. Ginál Judit és dr. Kállay Tamás asszisztense lett.

1987 augusztusában kötött házasságot Bánáti László Attilával, melynek gyümölcseként 1990-ben megszületett Tamás, 1993-ban pedig Balázs fia. A gyermekeivel töltött hat év után 1996-ban ismét a felnőtt körzetben, dr. Szénási György háziorvosnál kezdett dolgozni asszisztensként.

1997 júniusában a kecskeméti Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskolában megszerezte a körzeti ápoló szakképesítést, majd 2005-ben megszületett lánya, Nóra. A gyes letelte után a felnőtt körzetben dolgozott tovább, amelyet 2008-ban vett át dr. Martinkó István háziorvos.

Juditnak a munkája a hivatása is egyben, s fontosnak tartja, hogy folyamatosan tovább képezze magát: 2014 decemberében ápoló, majd 2015-ben foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítést szerzett Budapesten.

Judit harminc éve dolgozik a körzetben, minden beteget jól ismer, akik nagyon szeretik, megbíznak benne. Az évek során közel került az emberekhez, akik nemcsak testi, de lelki problémáikat is megosztják vele. Ő pedig, ha segíteni nem is mindig tud, de őszinte érdeklődésével, figyelmével enyhíti a panaszok egy részét, és a betegek számára a meghallgatása sokszor elegendő.

„Kiskőrös Város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért”: DEÁK FERENC

Izsákon született 1947. szeptember 4-én. Szülei, Deák Ambrus és Lajkó Anna Izsákon, valamint Soltszentimrén gazdálkodó parasztemberek voltak. A testvére, Deák Anna 1943-ban született, jelenleg Kecskeméten él.

A családi gazdaságban a tisztességgel és szorgalommal végzett munkának hagyománya volt, főleg szőlőtermesztéssel foglalkoztak és állatokat tartottak. A munkába a gyerekeket is kiskoruktól fogva erejükhöz mérten bevonták. A falusi parasztgazdaságban így szinte mindenféle munkával megismerkedett, aminek gyakran hasznát vette, mert szeretett barkácsolni, gyümölcsöt, szőlőt
oltani, a ház körüli egyszerűbb javításokat elvégezni.

Az általános iskolát Soltszentimrén végezte el, majd a Kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett 1966-ban. Kedvenc tantárgya a kémia és a német nyelv volt. A heti egy napi gyakorlatot az akkori Gépállomáson végezte, amit nagyon élvezett, mert szerinte ott sok hasznos dolgot látott és tanult.
1971-től Fülöpszálláson dolgozott mint gyakornok, 1972-től 1974-ig Veszprémben a  Tanácsakadémián tanult közigazgatást, majd az Államigazgatási Főiskolát is elvégezte. 1974-től 77-ig Bócsán a Községi Tanácsnál mint Végrehajtó Bizottsági Titkár dolgozott, ami a mai jegyzői munkakörnek felelt meg.

1977 májusában a Kiskőrösi Városi Tanácshoz jelentkezett, ahova mint általános igazgatási ügyintéző nyert felvételt, és ahol a Bócsán szerzett sokoldalú tapasztalatoknak jó hasznát vette. Intézett szabálysértési, birtokvédelmi ügyeket, de gyakran helyettesített az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, kereskedelmi, mezőgazdasági munkák területén.
A 2009-ben történt nyugdíjba vonulása előtti másfél évben mint ügyfél-tájékoztatási munkatárs dolgozott.

Deák Ferenc 1986-ban kötött házasságot a keceli származású Borbényi Terézzel. A házasságból 1988-ban Piroska, 1989-ben Ferenc nevű gyermekük született. Mindketten diplomások és jelenleg Budapesten dolgoznak.

Érdeklődési köre a már ismertetetteken kívül kiterjedt a történelemre, csillagászatra is, és az idegen
nyelvek iránti vonzalom kapcsán önszorgalomból kezdett könyvből lengyelül is tanulni. Erre az adott okot, hogy Kiskőrösre Tarnówból már régóta érkeznek vendégek, és a velük történő kapcsolatfelvétel ezt hasznossá tette. Mindig nagyra becsülte és becsüli a baráti lengyel népet, lelkesen vállalta, sőt
kereste a velük történő találkozást. 

Vallásos, keresztény embernek tartja magát és templomba is jár, a közösség érdekében hajlandó áldozatot hozni, tenni másokért. Érdeklik a világ dolgai, korunk jelenségei, igyekszik ma is figyelemmel követni azokat. Egyszerű, nem hivalkodó életet él, munkáját igyekezett mindig a legjobb
képességei alapján elvégezni, a törvényi lehetőségeken belül segíteni másokon és a tiszteletet is megadni számukra. Kiskőrös város vezetése is mindenkor számíthatott arra, hogy lengyel nyelvi ismereteit a város szolgálatára hasznosítja.

„Kiskőrös Város sportjáért”: BOGNÁR ERIKA

2000. március 17-én Kiskunhalason született, édesapja Bognár Árpád karbantartó, édesanyja Bognárné Kriszt Erika boltvezető, akik a munkájuk mellett mezőgazdasággal foglalkoznak. Erika bátyja Bognár Árpád testnevelő tanár, a Kiskőrösi Petőfi Birkózó Klub vezetőedzője.

Erika tanulmányait a kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában kezdte, majd a kecskeméti Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola Sporttagozatán folytatta.

A sport szeretetét már a családban elsajátította: édesapja és bátyja is birkózott. Erika először négyévesen lépett birkózószőnyegre a Petőfi Kupán, testvére sikereit és érmeit látva kezdett el edzésekre és versenyekre járni. A birkózás alapjait Tóth Mátyástól, a Kiskőrösi Petőfi Birkózó Klub edzőjétől sajátította el.

Birkózásban többszörös magyar bajnok, diákolimpiai bajnok. 2012-ben Sumo Európa-bajnok lett Budapesten. Országos és nemzetközi versenyeken dobogós helyeken végzett. Általános iskolai évei alatt aktív részese volt a sportprogramoknak, számos területi, megyei, országos atlétikai versenyen dobogós helyen végzett, a diákolimpia megyei bajnoka lett kislabda-hajításban, ezzel is öregbítve iskolája hírnevét. Iskolai kézilabdaedzéseken és -versenyeken is részt vett.
A birkózás mellett 2010 és 2014 között judóban is számos területi és országos bajnokságon dobogós helyen szerepelt.

A Kecskeméti KTE leigazolt birkózója, 2015 óta a Magyar Birkózó Szövetség kadet válogatott tagja. A 2016-ban Stockholmban rendezett kadet Birkózó Európa-bajnokság ezüstérmese lett 52 kg-ban. 2017-ben minden válogatót megnyerve a kadet és junior válogatott keret tagja lett. Számos nemzetközi edzőtáborban és versenyeken vett részt dobogós helyezésekkel. A svédországi
Klippanban Európa második legrangosabb versenyén bronzérmet nyert, a romániai nemzetközi versenyen aranyérmet. A Junior Birkózó Európa-bajnokságon 8. helyezett lett. A Szarajevóban megrendezett kadet Birkózó Európa-bajnokság 60 kg-os súlycsoportját megnyerve Kadet Európa-bajnok lett. Az athéni Kadet Világbajnokság 60 kg-os súlycsoportjában világbajnoki bronzérem került a nyakába. A nemzetközi versenyek után a kadet és junior korosztályban is magyar bajnoki címet nyert.
A 2017. évi eredményei alapján a Magyar Birkózó Szövetségtől Budapesten átvehette az év női utánpótlás birkózója elismerést. 2016-ban és 2017-ben Kecskeméten utánpótlás leány év sportolója lett.

Erika mindennapjait a tanulás és a sport köti le, de szabadidejében szívesen horgászik édesapjával, emellett a családdal és a barátokkal töltött idő fontos a számára. Tanulmányai végeztével a középfokú edzői végzettséget megszerezve szeretné továbbadni a birkózás alapjait és a tapasztalatait.

„Kiskőrös Város sportjáért”: SZENTGYÖRGYI ALAJOS1968. szeptember 4-én született. Általános iskolai tanulmányait a Petőfi Sándor Általános Iskolában, középiskolai tanulmányait a kiskőrösi gimnáziumban végezte. Szentgyörgyi Bt. néven autóvillamossági vállalkozást vezet. Két gyermekével Noémivel és Alajossal büszke szülőként is
nagyon gondos kapcsolatot ápol. 

1997-ben hozta létre az Erdőtelki út szélén a kiképző központot, amely a Kiskőrösi Kutyaiskola nevet vette fel, ő maga pedig letette a kiképzésvezetői vizsgát, majd ezüstkoszorús mestervizsgát tett.

A kutyás barátok a „semmiből teremtették” meg az iskolát, saját, de legfőképpen Szentgyörgyi Alajos anyagi támogatásával. Szabadidejüket és erejüket nem kímélve, anyagi áldozatokkal és kemény munkával építették, szépítették a kiképzőközpontot. Ma négyszer akkora az önkormányzattól ajándékba kapott terület, mint a kezdetekben, zárt kerítéssel vették körül és pihenőépületet is
építettek rá. 

A tízéves évforduló jegyében négy városi programot szerveztek. Egy nyílt bemutatót, egy baráti találkozót, egy munkakutya-versenyt, valamint a szüreti napok alkalmával egy felvonulással összekötött bemutatót.
2017-ben, a Kiskőrösi Kutyaiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából Barátságos Munkakutya Versenyt rendeztek, melyen 74 kutya versengett az ország számos kutyaiskolája, valamint Ausztria, Szlovákia és Szerbia képviseletében. A húsz év jegyében egy baráti találkozó és egy bemutatóval egybekötött szüreti felvonulás is tartozott az ünnepi programsorozathoz.

Ali szabadidejét, pénzét, erejét nem kímélve tartotta össze a közel negyedszázad alatt ezt a maroknyi, ám egyre bővülő csapatot. Ha esett, ha fújt, ha szakadt a hó, semmi nem tántorította el a hétvégi kiképzések megtartásától, még akkor sem, ha csak egyvalaki jött ki, hogy részt vegyen a foglalkozáson.
Összeköti őket az elmúlt évek alatt szövődött barátság, a sok-sok „kutyás” munkával töltött óra, amelyeket, ha összeadnánk, lehet, hogy hónapok, vagy talán évek jönnének ki eredményül.  Összekötik őket a társaik, a kutyák is, akiknek végtelen szeretetéből sokat meríthetnek.

„Kiskőrös Város közéletéért”: VARGA ATTILA

Gyulán született 1948. január 25-én. Édesapja, dr. Varga Ferenc Komlón iskolaigazgató, földrajz és történelem szakos tanár, édesanyja Nádhera Anna pedagógus, általános iskolai tanítónő. Egy hétgyerekes pedagógus családban, az ember- és a gyerekszeretet természetes volt. A hét gyermek közül hatan a pedagógus hivatást választották, Attila szakmunkásként a bányában beruházó lakatosként dolgozott katonai bevonulásáig. Az ő döntése volt, hogy a kétkezi munkát választotta, ahogy ő fogalmazott: pénzkeresőként volt anyagi lehetősége támogatni testvéreinek egyetemi, főiskolai tanulmányait.
Komlón végezte az általános iskolát, majd a szakmunkásképzőt, az országos szakmai versenyen a Szakma Kiváló Tanulójaként végzett mint általános építő gépész. Kiskőrösön a szakmunkások szakközépiskolájában érettségizett.
Kiskőrösön több mint húsz éven át gépjármű elméleti és gyakorlati oktató volt. Dolgozott a Kiskőrösi Állami Gazdaságnál és a Kecskeméti Pincegazdaság kiskőrösi telepén is. A rendszerváltás után mint biztonságtechnikai vállalkozó dolgozott nyugdíjazásáig.
Szőlőműveléssel a kiskőrösi emberek és a családja segítségével kezdett el foglalkozni. Szőlőterületeket és tanyát vásárolt, pincével. Boraival, a kiskőrösi kékfrankossal és oportóval többször díjat nyert a városi borversenyeken.
Kiskőrösön ismerkedett meg Nánási Erzsébettel, akivel 1970. november 20-án házasságot kötöttek.
Kettő gyermekük született, Attila és Ildikó. Fia a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalának Főigazgatója ezredesi rangban, lánya kereskedelmi menedzser, saját vállalkozásában dolgozik a férjével. Fiának három, lányának kettő gyermeke született. 

Attila alapító tagja a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrendnek. Az alapító tagokkal együtt a cél Kiskőrös és környéke még teljesebb megismertetése, az itt termelt bor minősége, értéke, híre feletti őrködés, a kulturált borfogyasztás lehetőségének fejlesztése.

Varga Attila az Ordo Hungariae Lovagrend Kancellárja, a Humanitárius Tanács Elnöke. Munkája során központi helyen szerepel Kiskőrös. Nyugdíjba vonulása után folytatta karitatív tevékenységét. Számos alkalommal adományozott a támogatókkal együtt közel húsz fiatal, jó tanuló, hátrányos helyzetű, árva,
félárva tehetséges tanulónak pénzadományt tanulmányaik folytatásának segítéséhez. Jótékonysági gálát két alkalommal szervezett, a befolyt pénzösszeggel a Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőintézet eszközbeszerzését és a Mentő Alapítványt támogatta. Közel tíz éven át segítette a kiskőrösi  Családsegítő Központot ruhákkal, cipőkkel, tartós élelmiszerrel és tisztálkodó szerekkel. A Bem József Általános Iskolában hat tanterem teljes bútorzatát cserélték ki modern asztalokkal, székekkel és táblákkal, a bútorokat Németországból szállították. Az Erdőtelki és a Thököly úti Óvoda is kapott 
egy-egy óvodai csoportszobába való bútort a németországi adományból. Az Ökördin lakó Bíró család leégett, majd felújított házának teljes bebútorozása is az ő közbenjárásukkal valósult meg. Ez év februárjában egy tonna fiú és lány, gyermek „ünneplős” ruhát kapott a Lovagrendtől Attila szervezésében Kiskőrös kettő iskolája és három óvodája. 40 éves kiemelkedő karitatív munkája nagyban segítette a kiskőrösi rászoruló emberek, intézmények életét, munkáját.

„Kiskőrös Város gazdaságáért”: AKKER-PLUS KFT.

Minden város gazdaságának fejlődésében jelentős szerepet töltenek be a helyi vállalatok. Így Kiskőrös életben is különleges szerepet tölt be az 1990-ben Csatai József, Endrődi Ferenc, és Turú Gábor Mihály tulajdonosok által alapított Akker-Plus Kft., mely az építőanyag-kereskedelem területén országos szinten is meghatározó vállalattá nőtte ki magát az elmúlt 28 évben.

Tégláról téglára építve Akasztón alapított cégüket, a forgalmazott termékek és a kapcsolódó szolgáltatások köre éppúgy bővült, mint telepeik száma. Dinamikus fejlődésüknek köszönhetően mára Kiskőrös mellett jelen vannak Akasztón, Soltvadkerten, Kecskeméten és Kalocsán is.

Kiskőrösi telephelyük 1995-ös nyitása óta mára a lakossági építkezések és a versenyszféra, illetve az állami beruházások meghatározó részét e társaság látja el építőanyaggal. Szerződött viszonteladó és kivitelező partnereiken keresztül pedig az ország bármely részére szállítanak.
Amellett, hogy a családi házak és lakóparkok megjelenésében, főterünk és megújult városi épületeink küllemében is visszaköszön e cég, büszkék lehetünk rájuk azért is, mert az ország legerősebb építőanyag-kereskedelmi vállalkozásának a Hufbau Kft.-nek alapítói.

A kiegyensúlyozott, belső fejlődéssel összehangolt növekedés, a szakértelem, a nyitottság a tüzépek sikere után új kihívásokat keresett, így született meg az építőanyag-kereskedelmen túlmutató, az idén hét éve a térségben egyedülállóan sokrétű termékpalettát kínáló kiskőrösi barkácsáruház, és a lassan három éve nyitott kalocsai műszaki szaküzlet megnyitásának ötlete.

A ma már több mint 140 főt foglalkoztató Akker-Plus Kft. figyelemmel kíséri városunk életét, támogatja az intézményeket, a városi kezdeményezéseket, rendezvényeket. Nem csak nyújtott szolgáltatásával, hanem a közösség részévé válva, a rendezvényeken történő részvétellel is. Ahol jelen van, ott kiveszi részét a sporttámogatások területén is.

Tavaly mondhatni történelmi évet zártak. Éves forgalmuk 2017-ben 34 százalékkal növekedett, 10 milliárd forint fölé emelkedett. Fejlődésüknek köszönhetően, haladva a korral idén Soltvadkerten és Kecskeméten is építőanyag-áruházat nyitnak, mellyel további helyi embereknek biztosítanak
megélhetést.

GRATULÁLUNK A KITÜNTETETTEKNEK! 
IMPRESSZUM
Copyright © 2016 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.