Online KábelTelefonkönyv

HÍREK

Lupták György esperes lett 2018-ban Kiskőrös Díszpolgára
2018-03-16 09:56:34
Március 15. a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülővárosában pedig az év egyik legkülönlegesebb napja. Ekkor adják át a város legrangosabb kitüntetéseit, melyek közül kiemelkedik a Kiskőrös Város Díszpolgára cím. Kiskőrös Város Képviselő-testületének döntése értelmében 2018-ban Lupták György evangélikus esperes, a helyi gyülekezet igazgató-lelkésze, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspök-helyettese lett Kiskőrös Város Díszpolgára.
Lupták György 1953. április 23 -án született Budapesten. Szülőfalujának azonban mindig is Nyáregyházát tekintette, hiszen itt élte le élete első 18 évét. Édesapja, Lupták Gyula 33 éven át volt a falu evangélikus gyülekezetének lelkésze, édesanyja, Bartos Piroska pedig a gyülekezet kántora. Egy húga van, ő családjával Bécsben él.

Lupták György a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–ének-zene szakán szerzett diplomát. Szegeden érett meg benne a döntés: a főiskola befejezése után az akkori Evangélikus Teológiai Akadémián tanult tovább, 1976-tól 1980-ig. A Deák téri templomban szentelte lelkésszé Káldy Zoltán püspök 1980-ban.Segédlelkészi éveit 1980 és 1983 között Tolna megyében töltötte. Gyülekezetéhez hét kis falu tartozott: Nagymányok, Kismányok, Váralja, Máza, Mázaszászvár, Izmény és Györe. Mivel ezek a falvak eredendően német nemzetiségűek, így több helyen rendszeresen német nyelven tartotta az istentiszteletet.

1982-ben kötött házasságot Hanvay Máriával. Öt gyermekük született: Sára (gyógypedagógus), Orsolya (orvos), Gergely (Szegeden dolgozik), Dóra (meteorológus) és György (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem II. évfolyamos hallgatója).

1983 óta feleségével együtt Kiskőrösön szolgál. Kezdetben mint segédlelkész, 1984 óta parókus lelkész, jelenleg pedig a gyülekezet igazgató lelkésze.
2006 óta a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperese.
2012 és 2017 között a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának elnöke.
2016 óta a Déli Evangélikus Egyházkerület püspök-helyettese.Az MKIE (Magyar Keresztyén Ifjúsági Egyesület) „újraalapításában” az első pillanattól kezdve részt vett. 1991-ben egyike volt az alapító tagoknak. Később bekerült a KIE választmányába. 1996–ban pedig az MKIE elnökévé választották. Ezt a tisztséget 15 évig töltötte be.
Az országos szervezettel egy időben alakult meg a kiskőrösi KIE-csoport is, amelynek szintén ő volt a vezetője.

1997-ben fő szervezője volt a 3. európai Ten Sing fesztiválnak, amikor öt napon át 21 országból 1800 fiatal volt Kiskőrös vendége.
2000 és 2017 között a ProChrist műholdas evangelizáció Magyarországi Szervező Bizottságának elnöke, valamint tagja a német ProChrist Egyesület választmányának és Európai Tanácsadó Testületének.

A rendszerváltás után tábori lelkészként szolgált a 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Ezred kiskőrösi laktanyájában és a kiskunhalasi Gábor Áron Laktanyában azok 2001-es bezárásáig.

20 éve, tehát megalakulása óta vezetője a Gospel Sasok Énekegyüttesnek.

Lupták Györgynek családja révén mindig voltak finn kapcsolatai: édesapja ösztöndíjas volt Helsinkiben a teológián, az 1997/98-as tanévben pedig feleségével együtt ő is ösztöndíjat kapott a Helsinki Egyetem Teológiai Fakultására, így egész családjával együtt tíz hónapot tölthetett Finnországban.
Kiskőrös város és a gyülekezet vezetőségével együtt sokat tett a finnországi Lapuával és a lapuai evangélikus gyülekezettel való testvérvárosi, illetve testvér-gyülekezeti kapcsolat létrejöttéért.

2011-ben a Déli Evangélikus Egyházkerület Tessedik Sámuel-díjjal tüntette ki. „A díj annak a lelkésznek ítélhető oda, aki érzékelve közösségének lelki szükségleteit és környezetének kihívásait, a gyülekezetépítés, az igehirdetés, a tanítás vagy a lelkigondozás területén olyan kiemelkedő munkát végzett az adott évben, amely közösségének lelki és szellemi épülésére szolgált, bátorított a keresztény hit megvallására és megélésére, és amely munka iránymutató lehet a tágabb környezet számára is.”Lupták György szerint egy lelkész feladata mindig a bátor és közérthető igehirdetés, a világos útmutatás akár mindennapi kérdésekben is, az igaz információáramlás elősegítése, eleven kommunikáció, gyakorlati segítségnyújtás. Szerinte egy jó lelkész legyen elsősorban missziói lelkületű, ébresztő igehirdető, legyen lelki magánélete, legyen nyitott minden jó és új ötletre, merjen kilépni az egyházias keretek közül, legyen sok-sok türelme – és jó humora. Éppen ezért a hangsúlyt a szolgálatának minden ágában jelen lévő missziói munkára igyekezett helyezni.

Lupták György számára munkája, hivatása, szolgálata mellett az egyik legfontosabb a családja. Akkor igazán boldog, ha mindnyájan együtt lehetnek, és senki nem hiányzik mellőle.
Lelkésszé szentelésekor édesapjától kapta azt az áldó igét, amely eddigi életének és szolgálatának vezérigéje: „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11)

Szívből gratulálunk kitüntetéséhez, és Isten áldását kérjük további szolgálatára és életére!
IMPRESSZUM
Copyright © 2016 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.