Online KábelTelefonkönyv

HÍREK

Klímastratégia II. konferencia záró rendezvény
2017-12-05 09:40:16
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tegnap tartotta az „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 azonosítószámú projektjének záró rendezvényét Kiskunfélegyházán. A program fő célja az elkészült, szakmai szervezetekkel egyeztetett, társadalmi vitára bocsátott, majd a megyei közgyűlés által is elfogadott, megyei klímastratégia bemutatása volt.
Nemzedékünknek jutott a feladat, hogy szembenézzünk a XXI. század legfenyegetőbb problémájával a globális méreteket öltő klímaváltozással. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ennek tudatában összefogásra szólította fel a gazdaság, az oktatás, a települések és az államigazgatás tettre kész szereplőit, melynek köszönhetően közös munkával sikerült megalkotni egy stratégiai dokumentumot, a Bács-Kiskun Megyei Klímastratégiát, melyre alapozva megindulhat a közös munka az éghajlatvédelem érdekében.  
A stratégia az éghajlatváltozás kihívásaira fogalmazza meg a térség közös cselekvési irányát egyrészt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, másrészt az alkalmazkodás eszközeinek meghatározásával. A dokumentum nagy hangsúlyt fektet mind a Homokhátság, mind a lösztájak és a folyó menti települések éghajlatváltozással összefüggő környezeti veszélyeire, az ezek megelőzése és mérséklése érdekében kitűzött cselekvési irányok körvonalazására, a várható változásokhoz való adaptáció és a hatásmérséklés jövőbeli lehetőségeire a különböző cselekvési szinteken. A Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia a helyzetelemzésen, a problémák azonosításán és a célokon túl az intézkedéseket is tartalmazza.

A rendezvényt Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta meg, majd Dobozi Eszter, a Megérti Kft. munkatársa bemutatta a megyei klímastratégiát. Ezt követően szakmai előadásokat hallhattak a résztvevők elsőként dr. Czira Tamástól, a Klímabarát Települések Szövetségének szakértőjétől, valamint prof. dr. Bíró Borbálától, a Szent István Egyetem oktatójától. Szőke Norbert, a Duna-Tisza-közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács képviseletében a biológiai szennyvízkezelésről, prof. dr. Kistelegdi István az épületenergetika jövőjéről tartott előadást.  
 
A megyei klímastratégia a www.bacskiskun.hu oldalról tölthető le.
IMPRESSZUM
Copyright © 2016 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.